دنیای ریاضیات

در این وبلاگ جزوه و فیلم و مطالب آموزشی در مورد ریاضیات قرار خواهد گرفت.
در اين وبلاگ
در كل اينترنت
دنیای ریاضیات

در این وبلاگ فیلم های آموزشی کلاس های دانشجویی برای علاقه مندان به ریاضی خواهد گذاشته شد.
همچنین انواع کتاب های آموزشی،دانشگاهی،المپیادی و ... قرار خواهد گرفت.
نیز در این وبلاگ مجلات ریاضی،زندگی نامه ریاضیدان ها،نظریات ریاضی دان ها و چیز های متنوع دیگر در مورد ریاضیات قرار دارد.

فیلم درس فرآیندهای تصادفی کاربردی

دوشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵ ق.ظ


  فرآیند های تصادفی


دانلود فیلم کلاس فرآیندهای تصادفی کاربردی


نام استاد : ذکترکسری علیشاهی


معرفی استاد : کسری علیشاهی استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است. وی دکتری خود را در سال ۱۳۸۷ از دانشگاه صنعتی شریف در ریاضیات و با گرایش احتمال و فرایندهای تصادفی دریافت کرد. دکتر علیشاهی در سال های گذشته درس های مختلفی در زمینه های آمار، احتمال، فرایندهای تصادفی و کاربردهای آن را در دانشگاه شریف ارایه کرده است. زمینه های دیگر مورد علاقه او نظریه اطلاعات و آمار می باشد.

معرفی درس : مجموعه‌ای از متغیرهای تصادفی با اندیس مرحله یا زمان که وضعیت یک پدیده یا آزمایش تصادفی را در طول یک دوره نمایش می‌دهد. متغیرهای تصادفی و اندیس آنها می‌توان از انواع گسسته و پیوسته و نیز چند بعدی باشند. مثلاً بررسی وضعیت آب و هوا، تعداد افراد و وضعیت یک بازی در مکانها زمانها یا مراحل مختلف. فرایندهای تصادفی یکی از علوم کاربردی وابسته به احتمال و آمار بوده که در سایر علوم و فنون دیگر کاربرد بسیاری دارد.
فرایندهای تصادفی در ابتدا در علم فیزیک و برای توصیف پدیده‌های تصادفی که حالت آنها در طی زمان تغییر می‌کند مطرح شد. در مدلسازی هر سیستم تصادفی که حالت آن در طی زمان (فضا یا سایر پارامترها) تغییر می‌کند، مدل باید قادر به توصیف حالت سیستم در طول زمان باشد. به عبارت دیگر مدل شامل دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی است که پدیده تصادفی را توصیف می‌کند.
فرض کنید t متغیر زمان و x(t) متغیر تصادفی متناسب با t باشد. در این صورت یک فرایند تصادفی مجموعه‌ای از متغیرهای تصادفی {x(t):tЄT} است که در آن x(t) به ازای هر tЄT یک متغیر تصادفی است.
با این توضیح فرایندهای تصادفی مفهوم تعمیم یافته متغیرهای تصادفی است. برای تعریف یک فرایند تصادفی داریم:
T = مجموعه اندیس فرایند (فرایند).
مقادیر x = حالات فرایند.
S = فضای حالات فرایند.


جلسه 1 بخش 1                                      دانلود (فیلم)


جلسه 1 بخش 2                                      دانلود (فیلم)


جلسه 2                                               دانلود (فیلم)


جلسه 3                                               دانلود (فیلم)


جلسه 4 بخش 1                                      دانلود (فیلم)


جلسه 4 بخش 2                                      دانلود (فیلم)


جلسه 5 بخش 1                                      دانلود (فیلم)


جلسه 5 بخش 2                                      دانلود (فیلم)


جلسه 6 بخش 1                                      دانلود (فیلم)


جلسه 6 بخش 2                                      دانلود (فیلم)


جلسه 6 بخش 3                                      دانلود (فیلم)


جلسه 7                                               دانلود (فیلم)


جلسه 8 بخش 1                                      دانلود (فیلم)


جلسه 8 بخش 2                                      دانلود (فیلم)


جلسه 9                                               دانلود (فیلم)


جلسه 10 بخش 1                                    دانلود (فیلم)


جلسه 10 بخش 2                                    دانلود (فیلم)


جلسه 11                                             دانلود (فیلم)


جلسه 12                                             دانلود (فیلم)


جلسه 13 بخش 1                                    دانلود (فیلم)


جلسه 13 بخش 2                                    دانلود (فیلم)


جلسه 14 بخش 1                                    دانلود (فیلم)


جلسه 14 بخش 2                                    دانلود (فیلم)


جلسه 14 بخش 3                                    دانلود (فیلم)


جلسه 15                                             دانلود (فیلم)


جلسه 16 بخش 1                                    دانلود (فیلم)


جلسه 16 بخش 2                                    دانلود (فیلم)


جلسه 17 بخش 1                                    دانلود (فیلم)


جلسه 17 بخش 2                                    دانلود (فیلم)


جلسه 18 بخش 1                                    دانلود (فیلم)


جلسه 18 بخش 2                                    دانلود (فیلم)


جلسه 19 بخش 1                                    دانلود (فیلم)


جلسه 19 بخش 2                                    دانلود (فیلم)


جلسه 20                                             دانلود (فیلم)


جلسه 21 بخش 1                                    دانلود (فیلم)


جلسه 21 بخش 2                                    دانلود (فیلم)


جلسه 22 بخش 1                                    دانلود (فیلم)


جلسه 22 بخش 2                                    دانلود (فیلم)


جلسه 23 بخش 1                                    دانلود (فیلم)


جلسه 23 بخش 2                                    دانلود (فیلم)


جلسه 24 بخش 1                                    دانلود (فیلم)


جلسه 24 بخش 2                                    دانلود (فیلم)


جلسه 25 بخش 1                                    دانلود (فیلم)


جلسه 25 بخش 2                                    دانلود (فیلم)


جلسه 26 بخش 1                                    دانلود (فیلم)


جلسه 26 بخش 2                                    دانلود (فیلم)